Kundservice 08 44 68 07 77
Jetztautoverkaufen Siegel

Allmänna villkor

Villkor

Denna webbsida drivs av L&L Auto Info GmbH. Här anges användarvillkoren under webbsidan www.säljaminbil.se kan brukas. Vänligen läs dessa villkor grundligt innan du börjar använda webbsidan. Användarvillkorens giltighet är bindande och genom att använda webbsidan indikerar du att du accepterar användarvillkoren samt att du kommer att följa dem. Säljaminbil.se förbehåller sig rätten till att göra ändringar i material på webbsidan när som helst och utan förvarning.

Bilvärdering

På säljaminbil.se kan användare mata in data, för att därefter erhålla en kostnadsfri värdering. Resultatet som visas är ett uppskattat värde för det beskrivna fordonet. Det uppskattade värdet är inte ett fastställt eller bindande erbjudande. Ett slutgiltigt pris kan först fastställas efter att en bilspecialist inspekterat fordonet närmare på en av våra filialer. Varje värdering baseras på informationen som användaren angett i värderäknaren, samt inspektionen på filialen.

Användning

Användare har rätt till att skriva ut och spara bilder från hemsidan. Informationen får dock inte användas i kommersiellt syfte, för att bygga upp en databas eller på något annat sätt användas som reklaminriktat material. Handlingar som gör materialet på www.säljaminbil.se oanvändbart eller som försvårar användandet av webbplatsen är förbjudet. Datainsamling får inte under några omständigheter användas utan vår tillåtelse. Länkning, integration eller annan vidarekoppling av vår informationstjänst utan skriftligt medgivande är ej tillåtet. Rätten att använda webbplatsen och dess funktioner är begränsad inom ramarna av det aktuella tekniska tillståndet. Säljaminbil.se har rätt till att använda och lagra innehåll, fordonsdata, så väl som bilder som är tagna i samband med försäljning på stationen.

Garanti

Säljaminbil.se ansvarar inte för tekniska fel, ofullständig tillgänglighet till webbplatsen eller för korrekt återgivning av fordon som angetts av användaren.

Ansvar

Vi kan inte garantera att webbsidan är tillgänglig 24 timmar om dygnet. Skulle webbsidan av någon anledning inte vara tillgänglig ansvarar vi inte för detta. Vi ansvarar heller inte för tekniska fel. Beroende på Internets egenskaper kan vi inte garantera ständig tillgänglighet eller felfrihet. Ändringar av innehållet kan förekomma och detta kan leda till tillfälliga tekniska fel. Under ändringar av innehållet på webbsidan kan det förekomma att sidan är inaktiv. Vi försöker alltid begränsa dessa tillfälliga avbrott i den mån det är möjligt. Innehållet som visas på www.saljaminbil.se är noggrannt framtaget. Vi ansvarar dock inte, på något sätt, för att materialet är aktuellt eller uppdaterat. Användandet sker på eget ansvar. Vi tar enbart ansvar för skador orsakat uppsåtligen, eller som pga. grov ouppmärksamhet orsakas av www.säljaminbil.se, vårt juridiska ombud, anställda eller medarbetare. Säljaminbil.se tar inte ansvar för ringa vårdslöshet beträffande oväsentliga uppgifter. Vidare kan vi inte ansvara för slarvfel i innehållet, då detta emellertid kan uppstå. Ovanstående begränsningar innefattar inte eventuella skador som skulle kunna uppstå på en av våra filialer, så som fysiska skador eller bedrägeri.

Upphovsrätt

På webbsidan www.säljaminbil.se finns logotyper, texter, bilder och annan sorts data. Dessa data är föremål för upphovsrätt. Det är inte tillåter att använda något material på webbsidan i marknadsföringssyfte utan tillstånd från oss eller våra licensgivare. Du får inte på något sätt ändra utskrifter eller digitala kopior av materialet på webbsidan, eller använda materialet i sociala medier utan skriftligt medgivande. Otillåten användning kränker företagets rättigheter eller rättigheter från tredje part och är därför inte tillåtet.

Dataskydd

Ansvarig myndighet och tjänsteleverantör är L & L Auto Info GmbH. För frågor gällande dataskydd och personuppgifter ber vi dig kontakta sekretesspolicy@saljaminbil.se. Personlig information är information som kan tilldelas en användare individuellt. Hit hör till exempel en användares telefonnummer och mejladress. Datasäkerhet är en fråga om förtroende och din integritet är viktig för oss. Vi samlar endast de personuppgifter som du som användare själv uppger. Vi använder denna information, i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla våra tjänster till användaren. Kommersiell användning av användares personuppgifter sker enbart i syfte av egenreklam, så som nyhetsbrev, erbjudanden och mejlutskick från oss eller närstående bolag. Vi använder din mejladress för att kunna erbjuda dig liknande varor eller tjänster. Användare kan när som helst avsäga sig dessa mejlutskick.

Diverse

Om en bestämmelse i de allmänna villkoren skulle sluta gälla förblir ovanstående villkor opåverkade. Är en bestämmelse inte längre giltig kommer vi se över denna för båda parters belåtenhet.